Fikk rekordgave fra minnefond. Vidar Alberti og alle medlemmene av Funkis IL kunne juble under elinnebandytreninga i forrige uke. For da ble de overrasket av en rekordgave fra Heidi Oddens minnefond. 

 – Nå ble jeg sjokkert! Men jeg vil si at pengene vil bli benytta til ungene rundt her i Funkis IL. Pengene kommer godt med, sier leder og initiativtaker for idrettslaget for de med en eller annen form for funksjonshemming. Under forrige ukes elinnebandytrening i Stangehallen fikk de nemlig besøk av styret i Heidi Oddens minnefond. De hadde med en gavesjekk på 150.000 kroner.  Vi har fått gode pengegaver før, men aldri en så høy sum. Vi er utrolig takknemlige, sier Steinar Grøndal, som også jobber intensivt med å aktivisere medlemmene i Funkis IL.

– Vanligvis så tar vi imot søknader på høsten, og gir tilskudd og bistand til kultur- og fritidsaktiviteter som går utenfor offentlig støtte. Men i år valgte vi en annerledes vri. På styremøtet ble vi enige om å gi støtte til Vidar Alberti og hans jobb med Funkis IL, uten at han hadde søkt, sier styremedlem Vidar Evensen.  Pengene vil mange kunne nytte godt av, sier styremedlem Hogne Midgard.

– Det er allsidigheten av tilbud i dette idrettslaget som er bra. Om man ikke synes elinnebandy er noe for en, kan man padle eller drive annen idrett. Funkis IL er derfor et viktig tilbud for funksjonshemmede i mange kommuner, sier Toril Heggen Munk, leder av Norges Handikapforbund Innlandet og styreleder av minnefondet.  Vi har søkt om penger mange plasser fra, for det koster mye å drive Funkis IL. Men det jeg setter stor pris på er at dere kom hit på besøk og så hva vi i Funkis IL driver med, sier Alberti til styremedlemmene i Heidi Oddens minnefond. Alberti var klar over at de skulle få en gave, men at summen var på 150.000 kroner kunne han ikke drømme om.

– Pengene vil komme godt med for denne gjengen! Vidar Alberti er litt av en ildsjel. Vi som driver med folkehelse er opptatt av at barn og unge får beveget seg, og Alberti gir et tilbud til barn og unge som kanskje ikke har så mange tilbud som funksjonsfriske. Og her opplever barn og ungdom mestring, sier fylkespolitiker Gunn Randi Fjæstad, og overleverte en blomst. Dette idrettslaget gir en gruppe, som til vanlig har mange utfordringer, gode møter med hverandre og at de får prøvd ut ulike idrettsgrener og aktiviteter. Og ser man ute på gulvet så er det de funksjonshemmede i elinnebandykjerrene sine som er de råaste, sier Toril Heggen Munk.

– En slik trening som i dag, kan vi ha hver onsdag, sier bandyspiller Ljubomir Krogsberg og ler.  ”SJEKK DEN SJEKKEN!”: – Sjekk den skjekken, utbryter Ulrik Osvold. Ulrik spiller elinnebandy sammen med lagkamerat Bendik Hagelien Alberti.

  1. oktober 2006 ble Stiftelsen Heidi Oddens minnefond stiftet. Fra og med 2007 kunne funksjonshemmede fra Hedmark og Oppland søke fondet om støtte til reiser, aktiviteter og utdanning som ikke faller inn under statlige støtteordninger. Stiftelsen har omtrent fire millioner kroner på bok, og de gir ut renteavkastninger i gave til søkere.

Minnefondet er etter Heidi Odden (1959-2005), som hadde Cerebral Parese. Da hun døde i 2005 opprettet faren, Magne Odden, fondet i hennes navn for å hedre sin datters minne. Da Magne døde noen år senere testamenterte han hele sin formue til fondet. Et styre bestemmer hva for tiltak som skal få støtte fra fondet.

Vi i Funkis IL er utrolig glade for denne gaven fra Heidi Oddens minnefond – dette bekrefter at våre tilbud blir satt pris på også utover de medlemmene som drar nytte av dem – vi lover at midlene skal brukes til det beste for alle våre medlemmer fremover og at tilbudet skal vokse. På vegne av alle oss Funkiser – Takk

klart vi kan vidar alberti 04