STANGE: – Tre år er gått og prosjektet Funkis IL avsluttes 31. desember i år. Dersom det ikke kommer penger inn til å fortsette lavterskeltilbudet for multihandikappede, blir det slutt, sier Vidar Alberti.

Dan Cato Røe post@stangeavisa.no

På en el-innebandytrening er det hver onsdag mellom 15-20 mennesker med ulik handikap som trener. Flere av medlemmene av Funkis IL er multihandikappede, men viser tydelig glede når de suser rundt på de spesiallagde kjelkene i Stangehallen.

– Dette er et lavterskeltilbud, og de gleder seg stort til å komme ut og trene. Her får man også trene sammen med hjelperne sine. Kjelkene er lederstyrt om det er behov for det, slik at de multihandikappede også kan være med på innebandyen, innleder Vidar Alberti.

Gjennom mange år har Alberti vært ildsjel og gründer for å skape aktivitet for barn og unge med ulik handikap. Men nå er hele idrettlaget Funkis IL truet.

– Funkis IL er et treårig prosjekt eiet av Hedmark idrettskrets – som prosjektleder har dette vært en helt fantastisk jobb! Men prosjektet avsluttes 31. desember i år, og fremtiden er usikker, sier Alberti.

Søker pengestøtte

– Dersom det ikke kommer penger inn til å fortsette lavterskeltilbudet for multihandikappede, blir det slutt på tilbudet, sier Alberti.

For fra 1. januar er det ikke mer penger til prosjektet, og Alberti som i dag jobber på heltid med Funkis IL, blir stående uten arbeid.

– Jeg håper å kunne fortsette dette arbeidet samt utvide tilbudet i flere år fremover. Det er så mye mer å gjøre og nye tilbud er på gang, sier Vidar.

For å redde Funkis IL og aktiviseringen av de handikappede barna og ungdommene, så har Alberti sendt søknader om videre drift i 2017 til hver enkelt kommune i Hamar-regionen.

– Ut fra hvor mange mennesker det er i kommunen, har jeg søkt pengestøtte til å videreføre prosjektet. Dersom prosjektet blir lagt ned må jo kommunene ut med store summer for å aktivisere denne gruppa uansett, sier Alberti, som håper på positive svar fra de ulike kommuner.

Til sammen er det søkt om 740.000 kroner fra de fire kommunene for 2017.

Tilrettelegge

– Vi ønsker å tilrettelegge og tilby aktiviteter for funkiser med stort hjelpebehov. De har behov for stor grad av koordinering og oppfølging av aktiviteter for deltagelse og inkludering. De er 100 prosent avhengig av hjelp døgnet rundt også når det gjelder sosialisering gjennom aktivitet. I tillegg er de avhengig av aktive hjelpemidler gjennom utlånsavtale med NAV hjelpemiddelsentral. Dette har Funkis IL mye kunnskap om og vi har lokal forankring gjennom samarbeidsavtaler med eksisterende idrettslag, foreldre/ pårørende og terapeuter i kommunene. Vi søker hele tiden nye innovative hjelpemidler og aktiviteter som vi i stor grad også kan drive sammen med helt friske barn/unge. Dette gir helsefremmende samfunnsdeltagelse og aktivitet i allerede eksisterende idrettslag, sier Alberti ivrig.

Politikerbesøk

Pressen var invitert til trening, likeså politikere.

– Vi har invitert politikere fra Hamar-regionen samt studenter fra trenerutdanning i Høyskolen i Elverum. Dette for å observere og samtidig se hva dette har av betydning for de det gjelder, sier Vidar.

Dessverre var det lite oppmøte blant politikerne. To fra Pensjonistpartiet i Stange var de eneste.

– Vi synes det er interessant å komme hit og se med egne øyne hva Funkis IL holder på med. Vi hadde ikke trodd det gjaldt så mange funksjonshemmede. Dette er jo et strålende tilbud, sier Bjørn Sveheim, som var på plass sammen med PP-kollega Leif K. Nordstad.

– Og tilbudet burde gjelde så mange flere, men vi sliter med å nå ut til alle. Jeg har regnet med at det er 250 mennesker med ulike funksjonshemminger som vi kan aktivisere, sier Alberti.

Prosjektlederen vil ikke gi seg.

– Vi har fått til noe fantastisk i Stangehallen – noe å være stolt over. Jeg vil at det skal fortsette!

Skrevet den Nyheter